Viskande i känslor

Johann Rothoff

Viskande i känslor är dikter om liv och död, förälskelse och hopp, sorg och besvikelse, lycka och iver. På sitt personliga och försiktigt prövande språk skriver Johann Rothoff en poesi vars toner kan skruvas åt och spelas upp, så att till och med en liten viskning lyckas lägga sig på minnet som ett korn av bly. Fastän den är fjäderlätt.