Yoga förändrar hela världen

Laila Svensson

Var kommer vi ifrån? Vad är meningen med livet? Vad är jag ämnad för? Finns rätt och fel? Genom livet ställer vi oss de stora existentiella frågorna, men allt som oftast ger vi alldeles för snabba, enkla och diffusa svar på frågor som redan är dåligt ställda. Nyckeln är i stället att hitta en tydlig fråga och en vilja att blottlägga våra föreställningar om världen och utsätta dessa för kritisk prövning. Det är här yogafilosofin kommer in i bilden: den tar ett helhetsgrepp om den mänskliga kunskapen och hjälper oss att förstå den värld vi lever i.

Yoga förändrar hela världen får du klarhet i antaganden som du gör och hur dessa ligger till grund för dina slutsatser. Pedagogiskt och engagerande förklarar yogaläraren Laila Svensson yogafilosofins grunder genom att knyta den till händelser i sitt eget liv. Du tas med på en resa genom yogans historia och filosofi med utgångspunkt i tillvarons mest centrala fråga: Vad orsakar människans lidande?

Laila är inte rädd för att greppa yogans filosofi fullt ut. Hon söker förståelsen och finner ovärderlig hjälp att bemästra sina tankar genom yogans uråldriga visdom – och hon hoppas att du ska göra detsamma!