Skrivandedam recenserar Ak(c)ne

Texterna i denna diktsamling kan tolkas som en stream of consciousness eller en inre monolog. De består av långa meningar med lösryckta ord och utan egentligt slut. Ofta får man läsa om dikterna flera gånger för att få en förståelse. Men den finns där. De är inte ologiska på något sätt utan har en innebörd. De kretsar kring och försöker fånga ett särskilt ämne. Kanske försöker författaren förstå och bearbeta något som drabbat honom själv. Diktsamlingen kräver lite tålamod av sin läsare men den är kreativ och intressant och förtjänar att läsas.

Läs recensionen på Instagram

Läs mer om Johan Rantala Bonnier