Släkthistoriskt forum recenserar Vacker var han, utav börd

“Det är välskrivet och fängslande, personligt berättat och genomarbetat. Engagerande och spännande, trots att vi allihop vet hur det här ska sluta. Författaren ser ett nytt perspektiv på sin så välkända släkthistoria och tar oss bakom myten och den gängse romantiska bilden av detta mord.

Även om du inte har en så här dramatisk släkthistoria kan du ändå ha den här boken som förebild och inspiration. Kathinka Lindhes sätt att använda de källor hon har till sitt förfogande är föredömligt. I litteraturlistan får vi många användbara tips som kan skänka ljus även över vår egen släkthistoria.”
– Eva Johansson

Läs recensionen i Släkthistoriskt forum

Läs mer om Kathinka Lindhe