TV 4 intervjuar Kina Nilsson

När infektionsläkaren, Kina Nilsson, i våras förstod att corona skulle leda till en svår och tung arbetssituation på sjukhuset tog hon tröst i orden och skrev dikter – dikter som nu samlats i diktsviten Och när hon får andnöd av sorg måste jag blunda.

Se intervjun på tv4.se

Läs mer om Kina Nilsson