Värmlands Folkblad recenserar Franz Liszt – Kontrasternas man

2016 debuterade [Anders Gabriel] Sundström som författare med en bok om receptionen av Beethovens musik i Sverige. Där visar han att de värmländska herrgårdarna Ransäter och Odenstad sannolikt var bland de första platser i landet där Beethovens musik spelades på tidigt 1790-tal. Biografin över Liszt är hans andra bok.

Liszts liv skildras kronologiskt från födelsen i byn Doborján i dåvarande ungerska delen av det habsburgska imperiet via hans år i Wien, Paris, Rom och Weimar till slutet i Bayreuth 1886 där han också är begravd. Kronologin understöds av ett rikhaltigt bildmaterial. Boken avslutas med en kortare förteckning över Liszts verk, en musikalisk ordlista och ett personregister.

– Hans Lödén, Värmlands Folkblad, måndag 7 september 2020

Läs hela recensionen i Värmlands Folkblad (prenumeration krävs)