Veckans bästa böcker

Önskar du beställa flertal ex för bibliotek, bokhandel, undervisning eller annan verksamhet mejla direkt till: info@ekstromgaray.se

Önskar du beställa flertal ex för bibliotek, bokhandel, undervisning eller annan verksamhet mejla direkt till: info@ekstromgaray.se

Drevet

Margareta Edlund Sjöberg

”För drygt 20 år sedan fick jag möjlighet att ta hand om dagboksanteckningar som var skrivna av en kvinna som upplevde sig förföljd av grannar och grannars bekanta. Jag kände kvinnan väl så jag visste att hon var helt redig och klar i alla andra situationer förutom vanföreställningarna som inträffade oftast nattetid eller sena kvällar, och alltid när hon var ensam. De hade startat något år efter att hennes make dött. Jag visste lite om hennes historia, bland annat att hennes pappa hade blivit ihjäl slagen när kvinnan var 13 år. Eftersom jag var helt övertygad om att kvinnan inte var dement eller led av någon annan sjukdom så insåg jag att jag och många andra kunde lära oss något av henne.

En del år senare började mitt skrivande, målet var att skriva en biografi om hennes liv. Jag sökte och hittade information genom KB och Landsarkivet, talade med släktingar till kvinnan och tolkade vad jag fick fram. Men jag lyckades inte, det gick inte att skriva, det blev för svårt, jag gick in i en symbios med den 13 åriga flickan. För tre år sedan tog jag tag i kvinnans liv igen men nu i form av en roman. Det gick lättare när jag fick blanda osanning, sanning och tolkningar.

Det som jag tidigt var klar över var frågeställningarna: – Vad händer med oss om vi hamnar i ofrivillig ensamhet? Och. – Vad händer med instängda och djupt bortträngda traumatiska känslor från barn- och ungdomsåren när vi blir äldre och försvaren sviktar?
Under skrivandes gång kom två nya frågeställningar fram: – Beteenden och egenskaper som vi fått med oss, bara tagit emot från någon förälder utan att reflektera. Hur bra är/var det? Och. – Vad händer med närstående, oftast helt oskyldiga barn, när Drevet går? Oberoende om den som är utsatt för drevet är oskyldig eller inte.

Den sista frågeställningen blev så viktig för mig så att den fick bli bokens titel.
Boken är baserad på en verklig händelse, ett ouppklarat mord i Helgum den 30 december 1923. Samma mord som Jenny Strömstedt talade om som Sommarvärd 2013, skillnaden är att vi står på var sin sida.”

– Margareta Sjöberg, 2021

 
 

Önskar du beställa flertal ex för bibliotek, bokhandel, undervisning eller annan verksamhet mejla direkt till: info@ekstromgaray.se

Se även förra veckans böcker!