Ann-Helen Andersson recenserar diktsamlingen ”Lyckligtvis är jag” på adlucem.fi

Lena Gunhaga - Lyckligtvis är jag

Poeten Ann-Helen Andersson recenserar Lena Gunhagas diktsamling ”Lyckligtvis är jag” på adlucem.fi

”Boken inleds med ett slut, en kärlek som runnit ut och upphört. Den inledande dikten förmedlar en känsla av frihet snarare än sorg och förlust, vilket på ett vis också sätter tonen för merparten av de kommande dikterna, om än de mestadels kretsar kring vacklande relationer, svårigheten att älska, samt att längta till grönare gräs ”när felet känns rätt”. Dikterna visar att det, helt enkelt, inte är så enkelt att vara människa och igenkänningsfaktorn är hög.”

Läs hela recensionen här

Läs mer om diktsamlingen ”Lyckligtvis är jag” här