Bernur recenserar Jag, du, vi

”Liksom bildspråket är genomkomponerat är allitterationerna flitigt använda. Bra så, även om det kan bli för mycket av det goda i en så relativt kort diktsamling. De enskilda dikterna i sig fungerar, men när de läggs efter varandra uppstår en mättnad. Själva idén att skriva i en logisk följd skapar ändå en framåtrörelse och en sällsynt spänning, och själva utförandet är originellt. Det här är en klart bra bok, helt enkelt.”

Läs hela recensionen på Blogspot

Läs mer om Johan Rantala Bonnier