BTJ-häftet recenserar När vinden vänder

När vinden vänder skildrar två adelskvinnor från 1800-talet: Adèle Sylvan (1845–1923) och Charlotte Rosencrantz (1844–1913). Med hjälp av en imponerande genomgång av ett omfattande arkivmaterial som redovisas i referenslista kartlägger författaren Charlotte Ulmert deras liv. I boken berättas om vardagslivet, men även hur sjukdom, död och krig drabbar. […] Framställningen är populärvetenskaplig, språket är lättillgängligt och personernas upplevelser och känslor (som de framgår via arkivmaterialen) tolkas och förmedlas i fiktionaliserad form. Att spegla samhällelig förändring via två kvinnors liv är givande.”

Ann Öhrberg, BTJ-häftet nr 13, 2021.

Läs mer om Charlotte Ulmert