Boktryckarna recenserar August Blanche – teaterman, författare och politiker

”De samtida och i biografin återgivna recensionerna av Blanches revyer och romaner är underhållande läsning men den största behållningen för mig vid sidan av att lära känna Blanche är beskrivningarna kring hur representationsfrågan drevs i Sverige. Bjerstedt påminner oss om att det inte alls var självklart att processen mot ett demokratiskt styrelseskick i Sverige skulle ske utan blodsutgjutelse. Jag skickar också en tacksamhetens tanke till Blanches extrema talang för vältalighet som framgår när Bjerstedt beskriver hans kamp för att avskaffa prygelstraffet inom militären liksom skolagan även om framgången i den senare delen kom långt efter hans död. Han tog sig också med gott resultat an frågor som till exempel kvinnans frigörelse och tryckfrihetens värde.

Bjerstedt visar att Blanche var en man som effektivt ställde sin vältalighet i det allmännas tjänst ibland av plikt och alltid för att han njöt av att trollbinda sin publik.”

Läs hela recensionen på boktyckarna.se

Läs mer om Staffan Bjerstedt