Ulrika Lepik nomineras till Länstidningens Kulturpris

”Länstidningens Kulturpris, som ska tillfalla en inom länet verksam eller från länet bördig och kulturverksam person, delas i år ut för 33:e året i följd. Totalt har ett 50-tal kulturskapare tilldelats priset. Det är därmed ett av den svenska landsortspressens äldsta och viktigaste priser för kulturskapande. Och att det genom åren haft en stor betydelse för många kulturskapare är utom allt tvivel.”

Läs mer om Länstidningens Kulturpris (prenumeration krävs)

Se listan på nominerade (prenumeration krävs)

Läs mer om Ulrika Lepik