BTJ-häftet recenserar Aktersvall

 

Madeleine Brandin (f. 1950) har varit verksam som arkitekt och stadsbyggnadsdirektör och har skrivit såväl romaner och poesi som krönikor i dagspressen. Aktersvall spänner över ca 100 år och berättar om en familj i tre generationer. […] Brandin är en skicklig skribent med sinne för att skildra tidstypiska företeelser. Man får en god inblick i övre medelklassens liv.

Charlotte Lilja, BTJ-häftet nr 18, 2020