BTJ-häftet recenserar Elisabet O Klint

 

Elisabet O. Klint förlorade sin man 2017. Han avled efter att ett par år tidigare ha drabbats av ALS och frontallobsdemens. Dagboksskrivandet blev hennes sätt att bearbeta sorgen och har nu utmynnat i den självbiografiska skildringen Innan man vet. […] Boken har endast 135 sidor men är innehållsmässigt omfattande. Kapitlen är summariska, men kärnfulla, starkt emotionella och berörande.
Helhetsbetyg: 4.

Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 18, 2020.