BTJ-häftet recenserar Bara några minuter

”Miljöerna är färgstarka med väl fångad tidsanda. Huvudpersonen framstår som nyanserad medan övriga karaktärer – vänner, familj, gärningsman – är mer vagt tecknade. De inledande kapitlen känns väl bearbetade, men efterhand blir skeendet alltmer summariskt och lämnar en flyktig känsla. Den stora behållningen med boken är att den belyser de problem som en kvinna ställs inför efter en överfallsvåldtäkt. Språket är vardagligt, enkelt och lättläst.”

– Marianne Berglund, BTJ-häftet nr 19, 2021.

Läs mer om Åsa Moberg