BTJ-häftet recenserar Klimathotets labyrint

”I Klimathotets labyrint förmedlar Christer Ackerman kunskaper om klimatfrågan och uppmanar till kritisk granskning av förekommande källmaterial inom ämnesområdet. […] Prognoser för klimatet beskrivs för Sverige och världen där det tydligt framgår att vissa världsdelar drabbas hårdare, vilket kan innebära en folkvandring till drägligare klimat. Vidare beskrivs hur klimatförändringarna i kombination med snabb befolkningstillväxt kommer att leda till svåra konsekvenser för den globala, regionala och nationella livsmedelsförsörjningen. En utförlig klimatordlista avslutar. Bokens text är lättillgänglig och bör inspirera en bred läsekrets.
Helhetsbetyg: 4.”

– Nils-Olof Bjellvi, BTJ-häftet nr 19, 2021.

Läs mer om Christer Ackerman