BTJ-häftet recenserar Cecilia Persson

Allt som brinner upp i ett avsked är en intressant och personlig diktbok, ibland kan anslaget upplevas som lite monotont, men möjligen finns en estetisk avsikt med detta. Författaren gestaltar frånvaro, avsked och mörker, men också sökande, ett tvivel som kan öppna sig mot den kristna mystiken: ”Molnen förebådar en storm / ljus slocknar / men ljus finns ändå”.

– Mikael Wallin, BTJ-häftet nr 21, 2020.

Läs mer om Cecilia Persson