BTJ-häftet recenserar En dotters kamp

“Ingenting i innehållet är umbärligt, allt känns mycket relevant för att ge en trovärdig bild av hur det kan vara för ett barn att leva i en missbruksmiljö.

Bokens tema är aktuellt och ytterst angeläget. Den inger hopp till alla som har erfarenhet av en liknande uppväxt. Förtjänstfullt ges även hänvisningar dit den som är utsatt kan få stöd.
[…]
Helhetsbetyg: 4″

Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 5, 2021.

Läs mer om Marie Nyström