BTJ-häftet recenserar HALLÅ. Min faster. Var är du?

”Boken handlar om hur relationen till fastern förändras av åldrandet och begynnande demensutveckling. Fastern har blivit ilsk, bortstötande och provokativt avvisande. De tidigare så berikande och hjärtliga mötena med diskussioner och trivsel är som bortblåsta. I korta, distinkta och konkreta textrader drivs berättelsen framåt där varje sida är indelad av ett lodrätt streck i mitten; ibland sker kommunikationen över den gränsen. […] En realistisk, erfarenhetsbaserad och verklighetstrogen gestaltning om den demente och relationen till denne, som på ett vardagligt och nära sätt förmedlar det som varit och det som fortfarande faktiskt är.”

Mats Linderoth, BTJ-häftet nr 15, 2022

Läs mer om Ulla Wentzel