BTJ-häftet recenserar Kyssparadoxen

”Det visar sig att de har hamnat i en tidsförskjutning och att de bildat en länk mellan två tidsepoker. Det är oklart hur åtta år kan anses vara en tidsepok, men tillsammans skapar de en tidsparadox där vad de gör i framtiden kan ställa till det för dåtiden på ett sätt de aldrig hade kunnat ana. Kapitlen pendlar mellan Miguels och Maxines perspektiv, språket är lättsamt och består av en del klichéer men sammantaget är Kyssparadoxen av Isabelle Rådestad en spännande berättelse med levande scener och spännande intrig.”

Josefin Roos, BTJ-häftet nr 19, 2022

Läs mer om Isabelle Rådestad