BTJ-häftet recenserar Himmel och jord är skilda åt

”Hon är lätt att påverka och har svårt för att formulera sig. Hennes man når inte fram till henne, hon når inte fram till sig själv. Men en förändring sker sakta, steg för steg. Veronica bryter upp från både familj och äktenskap. Himmel och jord är skilda åt är en långsam, detaljerad och melankolisk skildring av en inre och yttre frigörelse. Författaren skildrar Veronicas tvivel, tankar, osäkerhet, rädsla och håglöshet med stor insikt. ”

Ylva Floreman, BTJ-häftet nr 19, 2022

Läs mer om Cecilia Persson