BTJ-häftet recenserar Hållbar hjärna med mindfulness

”Öström beskriver hur driv och målmedvetenhet alltid har karaktäriserat henne som person, och så även hennes sätt att praktisera mindfulness. I boken Hållbar hjärna med mindfulness berättar hon om självledarskap genom mindfulness, att medvetet påverka sina tankar, känslor och handlingar mot ett mål.”

Annette Sjöberg, BTJ-häftet nr 15, 2021

Läs mer om Margaretha Öström