Dagens Nyheter recenserar I mörkret ser jag dig klart

”Det är som att Skantze justerar ett reglage som får läsaren att – med viss puls, ska erkännas – upptäcka den förvridna världsbild hon befunnit sig i hela tiden. I skildringen av Mikas djupa främlingskap inför världen finns en trasighet som är alldeles exakt”

Läs hela recensionen i Dagens nyheter.

Läs mer om Alexander Skantze