BTJ-häftet recenserar I mörkret ser jag dig klart

”Skantzes nya bok innebär ett avsteg från det tidiga författarskapets smala kvalitetsromaner. Denna gång har författaren satt sig för att erbjuda massans läsekrets spännande och samtidigt tänkvärt innehåll. Det stundtals lyckade resultatet påminner inte så lite om en samtida tv-serie där mellanmänskliga relationer och konflikter omärkligt löds samman med aktuella teman som inskränkthet, rasism, och den antropocena erans förödande konsekvenser för planetens fortlevnad.”

Kristofer Flensmarck, BTJ-häftet nr 14, 2021

Läs mer om Alexander Skantze