BTJ-häftet recenserar Månborgen

”Här kan vi möta ’stadens pulserande neonljus’. Språket pendlar mellan undflyende reflektioner och mera högstämt romantiska beskrivningar som gränsar till symbolismens tanke om att fånga tingens själ: ’Inför österns gyllene / skrud förbinds / hjärtats blodroser i / det bitterbleka’, kan det exempelvis heta. Ibland känns samlingen litet krävande och tyngd av snårig lärdom, inte minst genom språkets lätt överlastade stil och sina många hänvisningar till klassiska figurer, men samtidigt blir den också kryddrik och smakfull i sitt utmanande tilltal.”

– Jörgen Hammenskog, BTJ-häftet nr 14, 2021

Läs mer om Rasmus Andersson