BTJ-häftet recenserar Kring Fakiren

”Författaren tar fasta på Wallengrens kvinnosyn, liksom på hans förhållande till religionen så som det kommer till uttryck i de litterära texterna. Relativt stort utrymme ägnas också teater, revyer och spex. Till bokens förtjänster hör att diktarens verksamhet sätts in i en tydligt tecknad miljö, ofta med Lund i centrum. På så vis fångas en tidsatmosfär från förra sekelskiftet. Texten rymmer många upplysande noter.”

– Gert-Ove Fridlund, BTJ-häftet nr 17, 2022

Läs mer om Sven Bjerstedt