BTJ-häftet recenserar Låt mig leva igen

Isabella Viström Bolic skildrar förortslivet med realism och engagemang och man märker att hon har inblick i miljön hon skriver om. Författaren väjer inte heller för att visa Valentinas alla karaktärsdrag och det är inte alltid man gillar allt hon gör och tänker. Sammantaget är Låt mig leva igen en verklighetstrogen och inlevelsefull bok om förorten och dess skiftande sidor.

– Anna Wilner, BTJ-häftet nr 21, 2020.

Läs mer om Isabella Viström Bolic