Btj recenserar MÄNNISKAN – DJURET: VÅRT MORALISKA FÖRHÅLLANDE TILL DJUREN

Människan.omslag.230530

Publiceras i BTJ-häftet nr 22, 2023.

Lektör Kent Lindkvist

Recension

Författaren argumenterar för ett generellt förbud mot jakt och diskuterar särskilt jägares moral, kvinnors förhållande till djur och jakt, djurens betydelse för människans hälsa och människans glädje av djur. Han föreslår skärpta regler för djurinnehav, förstärkt djurskyddslag och förbudslagstiftning mot jakt. Hans Ryttman diskuterar särskilt skyddsjakten och ser den som missriktad och något som bör avskaffas. Människan – djuret är en välskriven, personlig och välargumenterande bok för djurens rättigheter och förbud mot jaktverksamhet. Den innehåller en litteraturlista och hänvisningar till ytterligare läsning, men inget sak- och personregister.

Helhetsbetyg: 4.

Läs mer om boken här