Btj recenserar Ordaboken

ordaboken_omslag_db

Btj recenserar ”Ordaboken”

Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2023.

Lektör Lars-Gunnar Andersson

Recension

Ordaboken av Ulf Teleman, professor emeritus i nordiska språk, är liten till formatet men rik på innehåll. Här finns åtta kapitel med olika inriktning. Först fyra av mer traditionellt slag. Ett långt avsnitt om svenska arvords bakgrund i indoeuropeiska, samgermanska, urnordiska och fornsvenska.

Perspektivet är hur olika påståenden ska tolkas, och om de alls är begripliga. Boken börjar som traditionell populärvetenskap men slutar på ett kritiskt argumenterande sätt. Och där trampar den säkert på en del känsliga tår. En utmärkt bok som tvingar läsaren att tänka.

Helhetsbetyg: 4.

Läs mer om Ordaboken här