Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet ger sitt utlåtande av  Stefan Ingessons bok:  Kungens män: Karl XII:s drabantkår

kungens-man-karlxii_omslag

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet ger sitt utlåtande av  Stefan Ingessons bok:  Kungens män: Karl XII:s drabantkår

Sverige har sällan spelat stora världshistoriska roller – landet är litet, befolkningen likaså, och det geografiska läget i Europa har ofta beskrivits som perifert. Men undantag finns, och inget torde vara större än stora nordiska kriget. Under 1700-talets första decennium, fram till nederlaget vid Poltava 1709, stod det svenska kungariket på höjden av makt och internationellt inflytande. Den karolinska armén skördade framgångar medelst en offensiv krigföring som slog Europa med häpnad.

Om detta kan man läsa i många monografier, antologier och översiktsverk, men flertalet snuddar bara vid ytan. Det verkligt fascinerande är när forskare går flera steg längre och tränger på djupet i arméns struktur och vardag. Källmaterial saknas inte, men för att kunna sätta sig in i detta krävs stor energi och ambition – större än de flesta förmår uppbjuda. Det är därför jag blir så överraskad, och glad, när jag läser Stefan Ingessons lika vetenskapligt gedigna som välskrivna Kungens män, en ingående analys och presentation av arméns yppersta elit, Karl XII:s egen drabantkår. Under 1700-talets två första decennier var det en av jordens mest imponerande militära styrkor, kanske rentav den allra främsta. Ingesson skärskådar den ur alla till buds stående synvinklar och uppdagar många nya aspekter, inte minst vad fältsjukvården beträffar. Resultatet är en bok som gör det möjligt att komma de karolinska soldaterna kusligt nära inpå livet.

– Dick Harrison

Läs mer om Kungens män här