Utlåtande om diktsamlingen Dikter – en sammanfattning av..

Vida Langroudi - Dikter – en sammanfattning av...

Vida Langroudis vackra diktsamling har fått flera fina utlåtanden, här kommer ännu ett:

”Med ett enkelt och behärskat språk fångar dikterna de komplicerade band vi har till varandra. De handlar om livets skönhet och smärta. Det här är dikter man kan gråta till”.
– Mikael Cleryd, Leg psykolog/leg psykotreapeut

Dikter – en sammanfattning av … är en diktsamling som med hjälp av ett rakt och naket språk förflyttar sig mellan kamp och uppgivenhet, förlust och kärlek, drömmar och verklighet.

Läs mer om diktsamlingen här