Diktläsning med Valentina Cuevas

Den 19e maj läste Valentina Cuevas dikter ur sin debut Det smakar orten och kärlek på ABF Botkyrka-Salem.

Se videon på Facebook