Dinter utan filter: #7 Aase Berg

Höstens första Dinter utan filter med poeten, författaren, kritikern, essäisten Aase Berg. Många frågor blev det.

Hur intelligenta kan dikter vara?  Vad är det oerhörda? Vem skriver Aase Bergs dikter? Och vad hände egentligen i det där bilgaraget? Ett samtal i gränslandet mellan det levande och det döda. Om skrivandets nödvändighet. Om orden som kan ta en långt. Tack till skådespelaren Anna Lyons som läste in två  dikter ur samlingarna Liknöjd fauna och Hackers.

Sist men inte minst: Följ oss gärna!

Dinter utan filter produceras av förlaget Ekström & Garay.