Enda kvinnan ombord uppmärksammas i Sydnärkenytt och Sjöbefälen

intervjuinlägg_Rityta 1 kopia 6

Boken Enda kvinnan ombord bygger på Britt Edenstjärnas första resa som motorelev på den lilla oljetankern Scantank på 1970-talet. I ett reportage från Bokmässan i magasinet Sjöbefälen säger hon:

– Jag har skildrat livet ombord som jag upplevde det. På denna tid var det verkligen a mans world i storsjöflottan. Antalet kvinnor som jobbade i maskin eller på däck i utebåtar var lätt räknade. Tyvärr upplevde jag motstånd från några äldre besättningsmedlemmar för att jag var kvinna och fylleri förekom ombord. Men det fanns också yngre killar i besättningen som ställde upp fint för mig.

Britt Edenstjärna vägrade acceptera orättvisor och fördomar på fartyget. Efter en tid blir hon respekterad av nästan hela besättningen, vilka ser att hon klarar av jobbet i maskin.

I en fin intervju i Sydnärkenytt berättar hon att arbetet med uppföljaren redan är påbörjat:

– I den tänkte jag berätta om hur bra det blev när allt fler kvinnor kom ombord på fartygen.

Läs hela intervjun i Sydnärkenytt (sid 28–29) här!

Läs intervjun i Sjöbefälen nr 6 (sid 28–29) här!

Läs mer om boken i Sjöbefälen nr 8 (sid 32) här!

Här hittar du boken Enda kvinnan ombord!