Erik Bovin publicerar ny diktsvit

”Nu har Erik Bovin sammanställt en diktsvit och om den har han följande att säga:
’Denna löst sammanhållna diktsvit växte fram i en orolig tid där livsledan samspelade med en tidsanda präglad av krig och klimathot. Titeln anspelar på det som skedde för några månader sedan när fruktdiskar runtom i landet plötsligt var fyllda av illgröna bananer samtidigt som vi översköljdes av uppdateringar om kriget i Ukraina. För mig blev fruktdisken med helgröna bananer en symbol för det förvridna och den absurditet som präglade denna, allas vår nya, belägenhet. Dikterna är dock inte avhängiga denna kontext utan kan läsas på olika vis.'”

Läs mer i Opulens

Läs mer om Erik Bovin