Erik Bovin

Erik Bovin, född 1993, uppvuxen i Lycksele. Han läser för närvarande teatervetenskap på Stockholms universitet. Erik har bott på ett flertal adresser – alltför många enligt honom – och har mestadels rört sig mellan Norrland och Stockholm. Rotlösheten närvarar även i hans första bok, Mahogny mood, ett gränsöverskridande och fragmentariskt verk i sin blandning av lyrik, filosofi, personliga anteckningar och betraktelser.


På Ekström & Garay: Mahogny Mood (2019)

Böcker av Erik Bovin