Expressen recenserar Valentina Cuevas

Det får mig att tänka på den amerikanska poeten Audre Lorde, och hennes resonemang om poesin som en form för motstånd i ett förtryckande samhälle, då Cuevas dikter framstår som just detta: motståndshandlingar, stöpta i poesins form. […] ”Det smakar orten och kärlek” blir därför en viktig protest mot en offentlighet som länge försökt avpolitisera rasismen, homofobin och arbetarklassens dåliga livsvillkor, och dikternas kraftfullhet blir kvar hos mig länge länge.

Lizette Romero Niknami i Expressen om Det smakar orten och kärlek av Valentina Cuevas