Idag släpper Ekström & Garay antologin Poeter mot krig för att visa stöd till de utsatta i Ukraina.

Idag släpper Ekström & Garay antologin Poeter mot krig i samarbete med Opulens, ABF Malmö, ABF Göteborg samt tryckeriet Exakta Print AB för att visa vårt stöd för de utsatta i Ukraina. Allt överskott av antologin tillfaller Röda Korset för att hjälpa till med deras arbete med humanitära insatser i Ukraina. Poeter mot krig kommer att säljas på Pocketshop, Adlibris och Bokus. Pocketshop kommer också att skänka allt sitt överskott till Röda korset och deras insatser i Ukraina. I Ukraina bombas byar och städer, civila dödas och flyr för sina liv och här hemma känns plötsligt den kanske alltför självklara gränsen till otryggare tider tunnare. Krig är fruktansvärt, var än i världen de utkämpas och vilka makter som än ligger bakom. Poeter mot krig är resultatet av ett blixtprojekt där de deltagande poeterna bara haft några få dagar på sig att skicka in sina texter. Många dikter är nyskrivna och tidigare opublicerade. En del dikter har fötts ur den senaste tidens händelseutveckling och några har skrivits med avsikt att publiceras i denna antologi. En unik sammansättning av poeter, här förenade i ett samtida poetiskt avtryck: ett långtklingande rop för fred.

Läs mer om Poeter mot krig