Intervju med Eva Forstén

received_1140170636536341.jpeg

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.
Jag är lärare och författare och bor för närvarande i Gävle med min sambo. Efter några års turbulenta tillstånd med resor, flyttningar och uppbrott håller mitt liv på att stabilisera sig och innehålla mer vardag och rutiner. På grund av trauman från uppväxt och ett dysfunktionellt äktenskap kämpar jag med ptsd (posttraumatiskt stressyndrom) och dess konsekvenser på kropp och psyke. Men jag håller på att läkas från detta och ser med tillförsikt på framtiden.

 

Kan du berätta kort om din bok, Vår tids sanna profeter?
Vår tids sanna profeter skrevs under perioden i mitt liv då jag under några år sökte tillhörighet och identitet i sexuellt experimenterande. Det resulterade i både positiva och katastrofala upplevelser, som skildras i boken.

Den är tänkt att vara en inspiration till att våga prova olika sätt att leva när det gäller relationer och sexualitet, utan att förlora sin integritet och utan att skada andras. Det är en svår balansgång och i efterhand förstår jag att jag har varit vilsen och tappat bort min inre kompass.

Jag analyserar också maktbegreppet inom utövande av BDSM och hur man kan leka med rollerna undergiven och dominant. Det finns möjligheter inom detta, men också fällor som kan få dramatiska konsekvenser.

Titeln Vår tids sanna profeter syftar på människor som kan utforska sin identitet med stark ansvarskänsla och med stor respekt för sig själva och sina partners.

 

Hur började din passion för andligt sökande och BDSM?
Min passion för andligt sökande uppstod redan i barndomen då jag upplevde mig själv som väldigt annorlunda än omgivningens krav och förväntningar … Den har tagit många olika vägar och ledde periodvis till en avgrund av beslut som visade sig vara ödesdigra – inte bara för mig själv.

Andlighet och BDSM har inneburit en syntes för mig; de har hängt ihop men även lett till att en hel del av de värderingarna har förändrats mycket från tidpunkten då de uppstod. Kulmen var 2016 då jag upplevde att jag fick en kallelse som ledde mig ut i världen och ett virrvarr av händelser. Den viktigaste av dessa var när jag bröt upp från mitt äktenskap, flyttade till Italien och kom i kontakt med tantrarörelsen. Vid hemkomsten till Sverige mötte jag en man på ett tantraläger och han introducerade mig till BDSM.

 

Hur och när uppstod idén till romanen?
Jag kände ett behov av att dela med mig av världen kring tantra och BDSM efter en längre utlandsvistelse i Italien då jag hade brutit upp från familj, vänner, jobb och socialt nätverk. Det var en slags terapi att gå igenom allt som hade hänt och alla kontakter jag hade skapat kring utforskande av andlighet och sexualitet, men jag kände också att jag ville varna för utlevande av BDSM med flera partners utan att först ha bottnat i sig själv och verkligen veta vem man är och därigenom kunna sätta hållbara gränser kortsiktigt och långsiktigt.

Boken är inte pornografisk; inte skriven för att väcka sexuell lust. Den tillkom för att ventilera ett ämne vi sällan talar öppet om ute i samhället utanför tantra- och BDSM-kretsar. Budskapet är inte att ensidigt förespråka en polygam livsstil utan snarare att försöka gå till botten med vem man är och ens djupa inre drivkrafter när det gäller sexualitet.

 

Vad hoppas du att läsarna ska ta med sig när de har läst din bok?
Jag hoppas att läsarna till min bok ska fundera på hur djup och uppriktig introspektion kan leda till ett moget hanterande av känslor och agerande när det gäller sexualitet, och särskilt när man önskar utmana rådande värderingar och normer på det området. Min förhoppning är att skildringarna av mina egna upplevelser kan upplevas som hisnande och även mana till eftertanke. För sökare av egen sexuell identitet kan boken vara en guide, men den är inte en instruktionsbok och den påtalar ingen ”sanning” om vad sunda relationer innebär. Den beskriver även ett djupt existentiellt sökande som jag önskar kan ha en positiv effekt på läsare som gör egna försök att orientera sig inom den så kallade andliga sfären idag i Sverige (och i viss mån andra länder). Jag delar mina erfarenheter med syftet att läsarna av boken ska få förståelse för och insikt om en värld som inte många är bevandrade i.

 

Du har tidigare skrivit en annan bok, Vår tids falska profeter. Kan du berätta lite även om denna?
Vår tids falska profeter handlar om min resa till och vistelse i Mexiko för drygt två år sedan. Det var tänkt som ett realiserande av en dröm om ett hälsocentrum på Yucatánhalvön tillsammans med en mexikansk man, men urartade i en mardröm – sexuellt utnyttjande och ekonomiskt bedrägeri. Boken analyserar hur man kan manipuleras av personer med narcissistiska drag och hur dessa människor kan krossa ens inre kärna av värdighet och självkänsla. Men även resan ut ur detta tillstånd och alla insikter som följer av att ha nått livets botten.

 

Har du fler projekt på gång?
Mina kommande skrivprojekt planerar jag ska handla om hur mina svåra upplevelser har lett till större självkännedom och hur min monogama relation med en kärleksfull man hjälper mig till läkning på alla plan – fysiskt, emotionellt och andligt. Den kommer att beskriva vad medberoende innebär – självdestruktivt beteende på grund av olika trauman – och min väg ut ur detta. Jag vill skriva i romanform men med egna erfarenheter som grund. 

Läs mer om Vår tids sanna profeter här