Krönika i Svenska Dagbladet – Per Wästberg skriver om ”På besök från evigheten”

pabesok_framsida_F

Läs Per Wästbergs krönika i Svenska Dagbladet om Ingemar Lindahls bok ”På besök från evigheten”

”I en ny roman blåser författaren och diplomaten Ingemar Lindahl liv i Carl Jonas Love Almqvist – och placerar honom i 2020-talets Sverige. Det blir en sinnrik odyssé där en svunnen romantikers blick fångar tidsandan 2023.

Ett sinnrikt flätat intrigmönster sömmas ihop till en bild av Sverige vid en vändpunkt. Ingemar Lindahl har en reporters solida detaljkunskaper om samhällets alla tänkbara nivåer. Därtill frispråkiga diskussioner kring kärlek och framtid, liv och död.”

Läs hela krönikan här