Läkartidningen recenserar Längs drömstigen

”Sten-Magnus Aquilonius har fortsatt att arbeta länge och kan jämföra sjukvården nu och då. Det är intressant att läsa hur kort steget verkar ha varit mellan forskning och klinik. Hur administratörerna inte styrde och budgeten var i balans. Men det reaktionära undviks framgångsrikt. Budskapet är inte att allt var bättre förr. Tvärtom har ju författaren hela tiden försökt förbättra. Snarare visas en förlorad värld – i delar vacker, men inte åtråvärd. Administratörerna till trots – tempo och kvalitet är högre i sjukvården i dag. Inom neurologin görs mer för fler. Patientens ställning har stärkts, hierarkierna har minskat och det är säkrare att delta i medicinsk forskning. Fler har tillträde till akademins finrum. Läkare arbetar inte jämt, utan kan eftersträva balans i tillvaron.

Efter läsningen är man inspirerad av författarens entusiasm inför forskningen, neurologin och livet. Boken väcker tankar om vad det innebär att vara läkare och om sjukvårdens utveckling. Den rekommenderas varmt.”

Läs hela recensionen i Läkartidningen

Läs mer om Sten-Magnus Aquilonius