”På besök från evigheten” hyllas av författaren & kritikern Carsten Palmer Schale

ingemarlindahl-sv

Ingemar Lindahls bok ”På besök från evigheten” hyllas av författaren & kritikern Carsten Palmer Schale på Facebook:

“Detta är en formidabel roman. Språket – eller snarare språken (svenskan, Loves gammaldags sätt att uttrycka sig, inflikningar av slang, latin och grekiska) – är njutbart. Detaljerna om Stockholm nu och då, Almqvists liv och författarskap, samtidskritiken och resonemangen om digitaliseringsvurmen väcker tankar. Humorn och de surrealistiska vändningarna är strålande. Liv och dikt går omlott. Allt är helgjutet. Jag rekommenderar därför envar läsare att fördjupa sig i denna bok, som är vida bättre än flertalet jag läst under det senaste decenniet eller så. Tilläggas bör dock kanske, att Ingemar Lindahl näppeligen är en glad amatör i något enda avseende. Som poet har han gett ut flera samlingar, som författare i bredare mening en roman och biografier om konstnärerna Nils och Thora Dardel. Tillsammans med Peter Curman har han vidare tolkat John Lennons bok In his own write. Han har också tilldelats Zibetska priset av den svenska akademien, och är tydligtvis engagerad i Almqvistsällskapet. Många av de påfallande faktakunskaperna torde för övrigt härröra från hans arbeten som svensk representant vid UNESCO och hans tid som svensk ambassadör på Cypern.”

Läs mer om ”På besök från evigheten” här