God kvinnas berättelse

God kvinnas berättelse

Margareta Mörck

Hur hamnade jag här? Där jag strider på barrikaderna för dessa ungdomar som kommer långt ifrån. Länder jag aldrig varit till. Som jag vagt känner till. Afghanistan och Iran. Det är pojkarnas hemländer. Länder som får mig att associera till krig och kvinnoförtryck. Ockupation från västländer.
»God kvinnas berättelse« är berättelsen om hur Margareta Mörck i slutet av 2015 när det började talas om en »flyktingkris« i Sverige, bestämde sig för att bli god man, eller snarare god kvinna, till ensamkommande barn.
Boken består dels av dagboksanteckningar där läsaren får följa med Margareta och de två pojkar hon blev god man för, i vardagen och i viktiga händelser, från våren 2016 till sommaren 2019, dels av fakta om asylprocessen, flyktingbarnens hemland och Islam. I boken finns även intervjuer med personal på Migrationsverket, socialsekreterare och asylsökande.
Citat från recension i BTJ-häftet nr 1, 2020:
Margareta Mörcks dagboksanteckningar från de tre år då hon var god man åt två afghanska ungdomar, God kvinnas berättelse, är intressant läsning. Läsaren får ta del av hur hon engagerar sig i frågor kring tillstånd, åldersbedömning och utbildning, men även umgås vardagligt med ungdomarna. Relationerna blir personspecifika, något som bidrar till komplexiteten. 
Lektör: Ann-Catrin Emanuelsson