Jordbruk för jorden

Peter Sylwan | Göte Bertilsson

Adam och Eva – det är ingen slump att skapelsens första människor har fått namn efter sina ursprung. Adam betyder jord och Eva betyder liv: av jord är vi komna och till jord ska vi åter bli. Men jordens jordar är hotade. Om mindre än trettio år när vi är två miljarder fler och kanske behöver 50 procent mer mat kan mer än en femtedel av jordens jordar vara så förstörda att de ger mycket liten eller ingen skörd alls och vi skulle behöva nyodla en yta motsvarande tio gånger hela Sveriges landyta. Problemet är att den jorden inte finns. Den globala jordhungern och jordförstöringen är därför möjligen ett större hot mot jorden än den globala klimatförändringen.

Jordbruk för jorden tar oss med på en hisnande populärvetenskaplig resa från jordens skapelse och jordbrukets upptäckt i den bördiga halvmånen mellan Eufrat och Tigris, genom tre jordbruksrevolutioner och fram till fyra nutida halländska och skånska bonderevoltörer. Dessa vägvisande lantbrukare banar väg för den fjärde agrara revolutionen som ska ge oss ett hållbart, mångfaldsrikt, klimatsmart och högproducerande jordbruk för jorden.