Människomärke

Erik Wennerstrand

Människomärke är en kosmologi i ord och bild. En berättelse om en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld stammar från. Människan är verktyget som gör världen möjlig.

Människomärke hörs en genklang av mystiska tanketraditioner, egyptisk mytologi och ekofilosofi. Tankar som rör vår tid med ett särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.