Martas Borg

Vladimir Rozijan

Under kriget i Kroatien råkar en ung kroatisk kvinna ut för händelser som får ödesdigra konsekvenser både för henne och andra. Hon flyr till Sverige där hon skapar sig en framgångsrik karriär, men dunkla minnen av skuld och skam förföljer henne.

Hon börjar söka inom sig själv och letar upp människor från det förflutna. Varifrån kommer hennes känsla av att ha svikit alla? Kan hon få mod till att ta steget vidare? Sökandet leder henne till New York och tillbaka till Kroatien och det kloster där en av hennes största hemligheter finns.