Språk- och litteraturcentrum intervjuar Anders Löfgren

”’Hellre än att peka på vad som är formellt korrekt eller inte försöker jag med språkkonsultens blick att belysa hur det ena eller andra eller tredje sättet att framställa ett innehåll kan påverka läsupplevelsen.’

Anders hittade till språkkonsultprogrammet efter att ha arbetat som översättare under en längre tid. På programmet fick han en språkutbildning med både bredd och spets, som nu ger honom verktyg att arbeta på många nivåer med de texter som möter honom i arbetet som redaktör.”

Läs hela intervjun hos Språk- och litteraturcentrum