Dag Lindström recenserar Stefan Ingessons bok Kungens män. Karl XII:s drabantkår

Bokomslag utan text

Dag Lindström från Uppsala universitet har recenserat Stefan Ingessons bok ”Kungens män. Karl XII:s drabantkår” i Historiska Tidskrifter. Dag skriver att boken är välskriven och att språket är tydligt och lättbegripligt:

”Boken är rikt illustrerad. Det bidar till att göra den estetiskt tilltalande, men framför allt är bildmaterialet ett viktigt stöd för både berättande och argumentering.

Det finns gott om godbitar för den militärhistoriskt specialintresserade. Det hela inleds med en utförlig beskrivning av hur drabantkåren uppstod, vilka tankar och idéer som låg bakom och hur drabanterna rekryterades.

”Ingessons allra viktigaste bidrag är analysen av ett fantastiskt och kanske något oväntat arkivmaterial i form av fler än 1 000 medicinska recept utfärdade för medlemmar av drabantkåren. Detta har varit ett regelrätt detektivarbete. Boken innehåller många olika aspekter av Karl XII:s drabantkår, men det medicinhistoriska bidraget framstår ändå som både det mest sensationella och det vetenskapligt mest betydelsefulla.”

Du kan läsa hela recensionen här

Du hittar Kungens män. Karl XII:s drabantkår här