Johan Beck-Friis: Möjligheten (Åhlén och Åkerlunds förlags A.-B., Stockholm 1921).

Så här inleds den: ”Högt uppe bland bergen ligger en liten stad. Ett fritt och härdat släkte bor där. Århundradens kamp med naturens makter i de karga bergen har gjort invånarne sunda och kraftiga. Tunga later ha de, men raka ryggar och hjärtan av guld. Sin frihet och sina berg älska de högre än allt. […]