Aftonbladet recenserar Den fixa idén

”’När man tänker på mängden möjliga beståndsdelar för idéer och handlingar som finns inom oss […] som undan för undan kopplas samman i nuet och gör oss till dem vi är!’

Ja, vad är det egentligen som håller ihop en individ? Läkaren kastar in ’det undermedvetna’ i diskussionen, men jaget är kallsinnigt. I stället tecknar han en bild eller känsla av att vara mångsidig, flytande: ’Kort och gott – att vara flera … Och leva … i flera dimensioner.’ I dag, i de digitala kontrollapparaternas tid, betingas vi snarare av något utanför oss själva. Och ändå är Valérys bild besynnerligt träffande.”

Läs hela recensionen i Aftonbladet

Läs mer om Paul Valéry